Bơm nhiệt kết hợp tấm năng lượng mặt trời chịu áp

Năng lượng mặt trời chịu áp kết hợp heat pump

Hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp cùng máy bơm nhiệt heat pump
Hệ thống năng lượng mặt trời là nguồn tài nguyên mà con người chúng ta được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Để sử dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên này sẽ giúp cho trái đất tiết kiệm được nguồn nhiên liệu hóa thạch, không gây ô nhiễm khí quyển. 
Trên thế giới có nhiều cách để sử dụng ánh sáng mặt trời nhưng phổ biến và rộng rãi nhất là sử dụng chuyển đổi từ quang năng sang nhiệt năng và điện năng. 
Hệ thống nước nóng bơm nhiệt heat pump
Và để giảm thiểu sự ô nhiễm sau khi các tấm pin quang điện hết thời gian sử dụng, tập đoàn Sanluca Tây Ban Nha đã chế tạo, xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy nhiệt điện được sản suất từ ánh sáng mặt trời. Với hàng ngàn tấm gương cầu tập tự xoay quanh trục có thể tận thu ánh sáng mặt trời hiệu quả nhất đun sôi nước tạo ra nhiệt để chạy hệ thống tuốc bin phát điện.
Điện năng từ hệ thống mặt trời một lần nữa được sử dụng hiệu quả chuyển đổi công năng bởi hệ thống bơm nhiệt heat pump tạo ra nhiệt năng tối ưu nhất đưa vào sử dụng trong các gia đình, nhà máy, xí nghiệp.
 Tác giả : Admin                  Ngày 16/10/2021