Video

Pin năng lượng mặt trờiNăng lượng mặt trời chịu áp kết hợp heat pump

Hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp cùng máy bơm nhiệt heat pump Hệ thống năng lượng mặt trời là nguồn tài nguyên mà con người chúng ta được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Để sử dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên này sẽ giúp cho trái đất tiết kiệm được nguồn nhiên liệu hóa thạch, không gây ô nhiễm khí quyển. Trên thế giới có nhiều cách để sử dụng ánh sáng mặt trời nhưng phổ biến và rộng rãi nhất

 
HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG HEAT PUMP

ĐÁP ỨNG NƯỚC NÓNG KHỐI LƯỢNG LỚN CHO SEN THÁC VÀ BỒN SPA