bơm nhiệt heat pump lắp đặt tại thái nguyên

Bơm nhiệt heat pump kết hợp NLMT tại Thái Nguyên

Bệnh viện QT Thái Nguyên - 600 giường. Công suất 12.000L nước nóng, Máy bơm nhiệt SAH 36 - bể 12.000L.Thi công 11/2019

Bơm nhiệt heat pump lắp đặt tại Nghệ An

Bơm nhiệt heat pump kết hợp NLMT tại Nghệ An

Khách sạn Thúy Hiếu Cửa Lò - 160 phòng. Công suất 6.000L nước nóng Máy bơm nhiệt SAH 25 - bể 6.000L. Thi công 3/2017

bơm nhiệt heat pump lắp đặt tại hải tiến thanh hóa

Bơm nhiệt heat pump kết hợp NLMT tại Hải Tiến Thanh Hóa

Khách sạn Tuấn Linh Hải Tiến - 150 phòng. Công suất 6.000L nước nóng Máy bơm nhiệt SAH 25 - bể 6.000L. Thi công 2/2018

Bom nhiet cong nghiep tai tỉnh thanh hoa

​​​​Khách sạn Hải Yến

Nước nóng trung tâm  Heat pump kết hợp năng lượng, công suất 6.000L 

Bơm nhiệt heat pump tại thanh hóa

​​​​Khách sạn Phúc Anh
Bơm nhiệt Heat pump kết hợp NLMT
Công suất 12.000l - SAH 25 - bể 6.000L

Bom nhiet heat pump sanluca tại sầm sơn - FLC thanh hóa

​​​​Khách sạn Long Thành III

Heat Pump SAH 25 - 10.000l Hệ thống nước nóng trung tâm kết hợp NLMT 

Bơm nhiệt heat pump tại Tp Vinh nghệ an

Nước nóng Bơm nhiệt SANLUCA 

Thi công nước nóng trung tâm khách sạn Toàn Thắng Nghệ An - 12.000L

Bơm nhiệt tại tam đảo Vĩnh Phúc

Nước nóng Bơm nhiệt heat pump

Thi công lắp đặt 2 tổ máy bơm nhiệt SAH 25 - bồn 6.000L tại Tam Đảo

Bơm nhiệt tại hải phòng

Nước nóng tổng heat pump

Hệ thống 10.000L lắp tại bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hóa
​​​

Hệ thống heat pump viện E

Nước nóng Bơm nhiệt SANLUCA 

Thi công nước nóng trung tâm bệnh viện E - Hà Nội với hệ thống hồi nước tự động - Công suất 12.000L

Bơm nhiệt heat pump sanluca tại đà nẵng

Nước nóng Bơm nhiệt heat pump

Thi công lắp đặt 2 tổ máy bơm nhiệt SAH 36 - bồn 6.000L tại Đà Nẵng

Bơm nhiệt tại Tp Hải Phòng

Nước nóng tổng heat pump

Hệ thống 4.000L lắp tại bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng
​​​